Wspólnota Polska
historia
.wspolnotapolska.org.pl
Bernardo Bellotto
30.01.1721
Dezydery Chłapowski
23.05.1788
Leopold Lis-Kula
11.11.1896
Romuald Traugutt
16.01.1826
Wojciech Kossak
31.12.1856
Adam Mickiewicz
24.12.1798-26.11.1855
św. Klemens Maria Hofbauer (Dworzak)
26.12.1751-15.03.2013
św. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik
19.02.1582-07.09.2013
Otton z Bambergu, biskup
19.02.1060-01.07.2013
św. Pięciu Braci Męczenników
19.02.0940-13.11.2013
św. Stanisław Kostka
01.12.1550-18.09.2013
św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik
19.02.1030-08.05.2013
św. Kazimierz, królewicz
03.10.1458-15.03.2013
św. Kinga
05.03.1234-24.07.2013
św. Józef Sebastian Pelczar
17.01.1842-19.01.2013
św. Jan Sarkander
20.12.1576-30.05.2013
św. Jan z Dukli
19.02.1414-08.07.2013
św. Jan z Kęt (Kanty)
24.06.1390-20.10.2013
św. Jadwiga Królowa
03.10.1373-08.06.2013
św. Bruno-Bonifacy z Kwerfurtu
19.02.0974-12.07.2013
św. Jacek
19.02.1200-17.08.2013
św. Jadwiga Śląska
19.02.1179-16.10.2013
św. Andrzej Świerad (Żurawek), św. Benedykt, pustelnicy
19.02.0970-13.07.2013
św. Andrzej Bobola, kapłan i męczennik
30.11.1591-16.05.2013
bł. Salomea
19.02.1211-19.11.2013
bł. Stefan Wincenty Frelichowski
22.01.1913-23.02.2013
bł. Stanisław Kazimierczyk
27.09.1433-05.05.2013
bł. Szymon z Lipnicy
19.02.1438-18.07.2013
bł. Wincenty Kadłubek, biskup
19.02.1185-09.10.2013
bł. Władysław z Gielniowa
19.02.1440-25.09.2013
bł. Zygmunt Gorazdowski
01.11.1845-26.06.2013
bł. Sadok i Towarzysze, męczennicy
19.02.1200-02.06.2013
Bł. Radzym-Gaudenty
19.02.0965-14.10.2013
bł. Regina Protmann
19.02.1552-18.01.2013
bł. Maria Karłowska
04.09.1865-06.06.2013
bł. Jerzy Matulewicz
13.04.1871-27.01.2013
bł. Jolanta
19.02.1244-15.06.2013
bł. Juta
19.02.1220-12.05.2013
bł. Maria Teresa Ledóchowska
29.04.1863-06.07.2013
bł. Jakub Strzemię, biskup
19.02.1340-21.10.2013
bł. Czesław
19.02.1175-20.07.2013
błogosławiona Dorota z Mątowów
25.01.1347-25.06.2013
bł. Bronisława
19.02.1200-01.09.2013
bł. Bogumił Piotr II
07.06.1135-10.06.2013
bł. Bolesława Maria Lament
03.07.1862-29.01.2013
Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski
11.02.1858-12.06.2013
św. Urszula Ledóchowska
17.04.1865-29.05.2013
Św. Wojciech
19.02.0956-23.04.2013
Aleksander Czekanowski
12.02.1833
Benedykt Dybowski
07.11.1833-31.01.1930
Jan Czerski
16.11.1965
Jan Kubary
16.11.1965
Jan Witkiewicz
16.11.1965
Michał Boym
16.11.1612
Nicefor Czernichowski
16.11.1965
Bronisław Grąbczewski
16.11.1965
Paweł Edmund Strzelecki
16.11.1965
Benedykt Polak
16.11.1965
Agaton Giller
09.01.1831
Wacąaw Sieroszewski
24.07.1858
Mikołaj Przewalski
01.01.1839
Leon Barszczewski
01.01.1849
Henryk Sienkiewicz
05.05.1846-15.11.1916
Cyprian Kamil Norwid
30.11.-0001
Czesław Miłosz
30.11.-0001
Zbigniew Bolesław Ryszard Herbert
30.11.-0001
Fryderyk Franciszek Chopin
30.11.-0001
Stanisław Wyspiański
30.11.-0001
Stanisław Ignacy Witkiewicz
24.02.1885-18.10.1939
Ignacy Jan Paderewski
30.11.-0001
Andrzej Witold Wajda
30.11.-0001
Stanisław Moniuszko
05.05.2017-04.06.2017
Czesław Niemen
16.02.2017-17.01.2017
Zofia Nałkowska
10.11.2017-17.12.2017
Maria Konopnicka
23.05.2017-08.10.2017
Jan Matejko
24.06.2017-01.11.2017
Bolesław Prus
20.08.2017-19.05.2017
Julian Tuwim
13.09.2017-27.12.2017