Wspólnota Polska
historia
.wspolnotapolska.org.pl
Celem udziału w naszych seminariach jest skuteczne zdobycie wiedzy dotyczącej konkretnego, szczegółowego zagadnienia z historii Polski za pomocą automatycznego systemu e-learningowego opartego o kilkuczęściowy wykład prowadzony przez uznanego znawcę danej epoki.
Po wybraniu konkretnego seminarium należy obejrzeć pierwszą część wykładu, a następnie dobrze odpowiedzieć na pytania w teście przyporządkowanym do obejrzanego fragmentu. Pozytywne zaliczenie testu otwiera możliwość obejrzenie kolejnego fragmentu wykładu.
Na zakończenie seminarium należy zdać test końcowy, który umożliwia otrzymanie spersonalizowanego dyplomu zaliczenia (spersonalizowanego pod warunkiem podania swoich danych). Zapraszamy do udziału! Postęp w nauce jest zapisywany na Państwa komputerze w plikach cookies. Naukę można w każdej chwili przerwać i dokończyć następnego dnia.
Imię i nazwisko: Wpisz swoje imię i nazwisko. UWAGA! możesz to zrobić tylko raz. Będzie ono widniało na Twoim dyplomie po ukończeniu seminarium


Wykłady prof. Marka Wierzbickiego

Wykład prof. Marka Wierzbickiego stanowiący część seminarium e-learningowego w syntetyczny sposób omawiający przebieg agresji, aneksji i okupacji polskich Kresów wschodnich w latach 1939 - 1941 umieszczonego na stronie www.portalhistoryczny.org.pl prowadzonego przez Wspólnotę Polską dla Polaków spoza granic Kraju

Wykłady prof. Jana Żaryna

Wykład prof. Jana Żaryna stanowiący część seminarium e-learningowego w syntetyczny sposób omawiający zaangażowanie Podziemia Niepodległościowego w walkę z okupantem sowieckim i polskimi kolaborantami w latach 1945 - 1963 umieszczonego na stronie www.portalhistoryczny.org.pl prowadzonego przez Wspólnotę Polską dla Polaków spoza granic Kraju.

Wykłady prof. Jarosława Wołkonowskiego

Wykład prof. Jarosława Wołkonowskiego stanowiący część seminarium e-learningowego w syntetyczny sposób omawiający sytuację społeczną, gospodarczą i narodowościową na Wileńszczyźnie w okresie II Rzeczypospolitej umieszczonego na stronie www.portalhistoryczny.org.pl prowadzonego przez Wspólnotę Polską dla Polaków spoza granic Kraju.

Wykłady prof. Jan Żaryna

Wykład prof. Jana Żaryna stanowiący część seminarium e-learningowego w syntetyczny sposób omawiający funkcjonowanie Kościoła Katolickiego w Polsce pod rządami komunistów w latach 1944 - 1989 umieszczonego na stronie www.portalhistoryczny.org.pl prowadzonego przez Wspólnotę Polską dla Polaków spoza granic Kraju.

Wykłady prof. Marka Wierzbickiego

Wykład prof. Marka Wierzbickiego stanowiący część seminarium e-learningowego w syntetyczny sposób omawiający politykę komunistów wobec młodzieży w Polsce ludowej umieszczonego na stronie www.portalhistoryczny.org.pl prowadzonego przez Wspólnotę Polską dla Polaków spoza granic Kraju.