Wspólnota Polska
historia
.wspolnotapolska.org.pl04 Październik

Patron dnia

Św. Franciszek z Asyżu, Św. Petroniusz, biskup

Imieniny

Franciszka, Rozalii

Historia


1562 Katarzyna, siostra króla Zygmunta Augusta, wyszła za mąż za księcia Finlandii Jana Wazę, późniejszego króla Szwecji. Ich syn Zygmunt obejmie w 1587 roku tron w Polsce.
1918 Generał Józef Haller objął we Francji dowództwo armii polskiej tzw. Błękitnej Armii. 1741 Urodził się Franciszek Karpiński, poeta.1969 Zmarł Jerzy Stempowski (Paweł Hostowiec), literat, krytyk i eseista. "W dolinie Dniestru", "Ziemia Berneńska".