Wspólnota Polska
historia
.wspolnotapolska.org.pl19 Luty

Patron dnia

Św. Konrad z Piacenzy

Imieniny

Arnolda, Konrada

Historia


1594 Król Zygmunt III Waza został koronowany w Uppsali na króla Szwecji.
1921 W Paryżu został zawarty polsko-francuski sojusz obronny.
1947 Sejm uchwalił Konstytucję (tzw. "małą"); potwierdzała ona przekształcenia ustroju państwa i gospodarki, ustanowiła instytucję Rady Państwa łączącą uprawnienia władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz przyznała rządowi uprawnienia do wydawania dekretów. 1473 Urodził się Mikołaj Kopernik, astronom.1812 Urodził się Zygmunt Krasiński, poeta, dramatopisarz.