Wspólnota Polska
historia
.wspolnotapolska.org.pl23 Wrzesień

Patron dnia

Św. Linus, papież, męczennik,Św. Tekla, męczennica, Bł. Pio de Petralcina,Bł. Bernardyna Maria Jabłońska, zakonnica

Imieniny

Bogusława, Tekli

Historia


1492 Koronacja Jana Olbrachta.
1648 Pod Piławcami wojska polskie ponoszą kolejną klęskę z rąk powstańców Chmielnickiego.
1939 Internowany w Rumunii prezydent Ignacy Mościcki wyznaczył na swego następcę ambasadora polskiego w Rzymie, gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego.
1939 Major Henryk Dobrzański "Hubal" sformował w Górach Świętokrzyskich pierwszy oddział partyzancki.
1976 W Warszawie utworzono Komitet Obrony Robotników (KOR). 1533 Urodził się Stefan Batory, król Polski.