Wspólnota Polska
historia
.wspolnotapolska.org.pl22 Wrzesień

Patron dnia

Św. Maurycy, żołnierz, męczennik, Św. Jonasz, męczennik, Św. Tomasz z Villanueva, biskup

Imieniny

Maurycego, Tomasza

Historia


1348 W Namysłowie zawarto pokój kończący polsko-czeskie wojny o Śląsk. Kazimierz Wielki zrzekł się praw do księstw śląskich na rzecz cesarza Karola IV Luksemburga.
1939 Poddanie Lwowa Armii Czerwonej.
1939 Uroczyste przekazanie przez oddziały niemieckie Białegostoku i Brześcia nad Bugiem oddziałom radzieckim. 1940 Zmarł Michał Kajka, mazurski poeta ludowy, publicysta, działacz społeczny i oświatowy. Urodzony 1858.